Skip links

1. Γενικοί Όροι Χρήσης και Λειτουργίας Ιστότοπου

Ο διαδικτυακός τόπος  «  https://www.frigostar.gr/  » αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο ανήκει στην επιχείρηση (  FRIGOSTAR M IKE  Πίνδου 10 Αγ. Ι. Ρεντης 099005776 Καλλιθέας 2104916858 ), (στο εξής ‘’Επιχείρηση’’). Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης είναι, τηλέφωνο: 2104916858 Και e-mail: SALES@FRIGOSTAR.GR

Αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη μέσω της αρχικής του σελίδας, ανήκει στην  FRIGOSTAR M IKE  (από εδώ και στο εξής στο παρόν κείμενο θα αναφέρεται ως «εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς») και όλες οι θυγατρικές ή μητρικές ιστοσελίδες αυτού (από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως «ιστότοπος»). Η εταιρεία παρέχει αυτό τον ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών, σε εσάς, τον επισκέπτη και χρήστη του, υπό την προϋπόθεση ό,τι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί τμήματα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές. Η χρήση του ιστοτόπου μετά την δημοσιοποίηση των αλλαγών σημαίνει πως αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές. Εφόσον τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με καλή πίστη και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, η εταιρεία σας παρέχει την προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη δυνατότητα χρήσης του ιστοτόπου.

Η Επιχείρηση μας ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος «  https://www.frigostar.gr/  », συμμορφούμενη με τις επιταγές του Ν. 2251/1994 και την κείμενη νομοθεσία. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας διατίθενται προς πώληση {προϊόντα} .

Παρακαλούμε, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση (περιήγηση/εγγραφή/ συναλλαγή) του παρόντος ιστοτόπου, να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν και οι οποίοι διέπουν τη χρήση και λειτουργία του. 

Κάθε επισκέπτης/χρήστης/πελάτης με την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση του ιστοτόπου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του αναφερόμενου διαδικτυακού τόπου και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς και με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές.

2. Υποχρεώσεις και Περιορισμός Ευθύνης Επιχείρησης

Η Επιχείρηση μας, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Για το λόγο αυτό επιδεικνύεται ιδιαίτερη επιμέλεια από εμάς στην τήρηση της γενικής υποχρέωσης ελέγχου και πρόνοιας για το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβούν σε παραγγελία, να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 2104916858 ή με e-mail στo SALES@FRIGOSTAR.GR , για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στους τηρούμενους τιμοκαταλόγους της. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση μας απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η Επιχείρηση μας δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο παρόν ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και του κακόβουλου λογισμικού. Παρόλα αυτά συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες, ακόμα και κατά την περιήγησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, καθώς η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει σε ηλεκτρονική συσκευή τους εξ αυτών των λόγων. 

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή/και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως ελλιπείς οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο από παράνομη συμπεριφορά αυτού, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, οι προστήσαντες άλλον, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση της Επιχείρησης εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με την Επιχείρηση ενήργησε παρανόμως ή χωρίς τη συναίνεση τους. 

Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει αν αληθεύουν οι εκάστοτε παρεχόμενες από τον χρήστη πληροφορίες, τον οποίο και θεωρεί ως πραγματικό κάτοχο αυτών. Στη σύμβαση με την Επιχείρηση, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νόμιμου δικαιούχου αυτής, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική/χρεωστική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νόμιμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Επιχείρησης μας για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Η είσοδος στον ιστότοπο, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Συνακόλουθα, η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη συγκατάθεση/έγκριση του κατόχου των κωδικών. Επομένως, τα εγγεγραμμένα μέλη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και για την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Επιχείρηση, σε αυτούς ή σε οποιονδήποτε τρίτο η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών. Για το λόγο αυτό, τα μέλη μας οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας/περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος από τρίτους. Συνίσταται, στα μέλη μας , όπως μας ενημερώνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών της, καθώς και για καθυστερήσεις στην αποδοχή, εκτέλεση και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, πόλεμος), δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι σύνδεσμοι (links) φιλοξενούνται στον ιστότοπο. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία του χρήστη από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού ιδρύματος, διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστότοπο ή συνεργαζόμενης Εταιρείας ταχυμεταφορών, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστοχώρο με «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α.. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των προαναφερόμενων διαδικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο χρήστης.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη, στον ιστοχώρο του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του τελευταίου. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη, εφόσον ο τελευταίος παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αναγκαίων και μη δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησης του στον παρόντα ιστοχώρο, παραβαίνει τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς και εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης, φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεων του και υποχρεούται προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Η Επιχείρηση μας παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα προς αποστολή στους πελάτες της, στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες παρέχει τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκληθεί από τη παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει υποδειχθεί από τον τελευταίο.

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή, με την παράδοση του αγαθού στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί σχετικώς από τον καταναλωτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ ν. 2251/1994).

Οι παρεχόμενες, από το έμπειρο προσωπικό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, απαντήσεις ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, την ακρίβεια των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Επιχείρηση από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή. 

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Επισκεπτών/Χρηστών/ Συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 513 επ. Α.Κ. και οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα, για την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται. Επομένως οι υποψήφιοι καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων μας συμβάλλονται εγκύρως με την Επιχείρηση μας εφόσον είναι ενήλικοι, έχουν συμπληρώσει, δηλαδή, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε μερική ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σαν να μην έγινε. Εφόσον η δικαιοπραξία ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές των μερών της δικαιοπραξίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (Α.Κ. 904επ.).

Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου, αποδεχόμενοι τους αναγραφόμενους όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης. Η σύμβαση σας με την Επιχείρηση μας, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από την Επιχείρηση μας (ή αντιστοίχου περιεχομένου sms) και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της παραδόσεως των προϊόντων.

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, κάποιου εξ αυτών των όρων, από τον επισκέπτη/χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης όρου, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στον διαδικτυακό της τόπο αποκλείοντας τον από τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιημένων από αυτόν πληροφοριών χωρίς καμία προειδοποίηση και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. 

Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, τις φόρμες παραγγελίας και εγγραφής χρηστών, τους χώρους συζήτησης (chat rooms, forums),  λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μας καταστήματος) ή τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης σχετίζεται με αυτόν (social media)), για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Επίσης το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοχώρου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα τρίτων, ευαίσθητα ή μη, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, καθώς και προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Επιπρόσθετα απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που απαρτίζει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά ιοί, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους υπόλοιπους χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου.

Περαιτέρω, συνιστάται στους χρήστες να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του ιστοτόπου αυτού και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). 

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται πως η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτους που ενεργούν εν αντιθέσει των παραπάνω.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, με τη μορφή κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τον Ν. 2121/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Απαγορεύεται ρητά  η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτογραφικό ή φωτοτυπικό και γενικώς η οποιαδήποτε χρήση του πνευματικού έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, είναι αποκλειστικά σήματα και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων/δικαιούχων των διαδικτυακών τόπων παραπομπής.

5. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση μας θεωρεί εξέχουσας σημασίας την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΚ), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, τα δεδομένα που συλλέγουμε, πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τα δικαιώματα σας και γενικά για την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η Επιχείρηση μας, στην ειδική για τον σκοπό αυτό σελίδα που δημιουργήσαμε, κάνοντας click εδώ: https://frigostar.gr/privacy-policy 

6. Αρχεία Αναγνώρισης – Πολιτική Cookies

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη όταν επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο.

Στον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης (sessions), για τη βελτίωση της λειτουργίας του, την εύκολη σύνδεση στον λογαριασμό των χρηστών, την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, όπως προτάσεων και διαφημιστικού υλικού που ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης τα cookies, μας βοηθάνε να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται και να αναγνωρίσουμε σημεία που ίσως αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τέλος, με την χρήση cookies μπορούμε και συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση του  ιστοτόπου, ώστε να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο κάνοντας click εδώ: https://frigostar.gr/cookies

7. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Επιχείρηση μας ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό ασφαλείς συναλλαγές για όλους τους χρήστες, χωρίς να αποθηκεύει με κανένα τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες.  Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου, διέπεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994). 

Στον ιστότοπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το SSL έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL.

8. Αποστολή Προϊόντων και Πολιτική Επιστροφών 

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται από τον ιστότοπο διαθέτουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα τους καθώς και για τον χρόνο παράδοσης τους.

Κατά την καταχώρηση και καθ΄ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας, ενδέχεται να λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα (email, sms) που θα σας ενημερώνουν για την πορεία της παραγγελίας σας. Η απενεργοποίηση (unsubscribe) αυτών των ενημερώσεων δεν είναι δυνατή, καθώς δεν αποτελούν διαφημιστικό υλικό αλλά προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα μηνύματα αυτά συστήνεται να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι εφικτή η παράδοση των προϊόντων εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Θέλοντας να περιορίσουμε την έλλειψη της φυσικής επαφής με τα προς διάθεση προϊόντα λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών, η Επιχείρηση μας, μέσω του ιστότοπου προσφέρει αναλυτική περιγραφή και ευκρινή εικόνα του εκάστοτε προϊόντος, προκειμένου ο τελικός αποδέκτης να καλύπτεται στο μέγιστο, διατηρώντας παρόλα αυτά την επιλογή της επιστροφής του προϊόντος ή της υπαναχώρησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αποστολής και παραλαβής των προϊόντων καθώς και της Πολιτικής Επιστροφών κάνοντας click εδώ: https://frigostar.gr/tropoi-apostolis/

9. Τρόποι Πληρωμής

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα – ιστότοπος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, υποστηρίζει διάφορους τρόπους πληρωμής, είτε μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking), είτε με αντικαταβολή, είτε με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, είτε μέσω Paypal. Λόγω αμεσότητας και οικολογικής συνείδησης, η αποστολή του παραστατικού πώλησης (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής) γίνεται ηλεκτρονικά, στο email που έχετε δηλώσει. Αν παρόλα αυτά επιθυμείτε να λάβετε έγχαρτο αντίτυπο του παραστατικού πώλησης, παρακαλούμε να το σημειώσετε στα σχόλια της παραγγελίας σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής για αγορές από τον ιστότοπο κάνοντας click εδώ: https://frigostar.gr/tropoi-pliromis/

10. Διαφήμιση και Εμπορική Επικοινωνία

Στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Η Επιχείρηση μας σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή (Ν. 146/1914 και 2251/1994 αντίστοιχα). Ειδικότερα απέχουμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σεβόμενοι την ελευθερία επιλογής των υποψήφιων πελατών μας και τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ενεργούμε με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Παρέχουμε στον επισκέπτη/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του καταναλωτή και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να είναι άρτια ενημερωμένος προτού συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Οι προσφορές, οι εκπτώσεις, τα δώρα, οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί και τα παιχνίδια, στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο (περί αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή), είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές ή με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς είναι εύκολη και οι σχετικοί όροι παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς. Περαιτέρω, η πιθανή παροχή δειγμάτων και δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη παραγγελία, διεξάγεται νόμιμα με τρόπο θεμιτό και με σεβασμό στο ισχύον δίκαιο (αρθρ. 4 παρ. 5 εδαφ. β΄ Ν. 2251/1994). Οι προωθητικές ενέργειες που διεξάγονται με την προσφορά δώρου, ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spamming). Οι χρήστες του ιστότοπου αποδέχονται να λαμβάνουν δωρεάν μηνύματα με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα ενημέρωσης για προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκπτώσεις και διαγωνισμούς, εφόσον εγγραφούν στο Newsletter του παρόντος ιστότοπου ή κατόπιν συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα της διαγραφής από τις σχετικές λίστες αποστολής με εύκολο και άμεσο τρόπο.

Η Επιχείρηση μας σέβεται τους επαγγελματικούς κανόνες που διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλματος, το επαγγελματικό απόρρητο, την εντιμότητα προς τους καταναλωτές και τους συναδέλφους και τους κανόνες δεοντολογίας (αρθρ. 7 ΠΔ 131/2003).

11. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η Επιχείρηση μας, έχοντας ως προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία τυχόν αντιμετωπίσετε. Για το λόγο αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με email ή τηλεφωνικά. Αν παρόλα αυτά θεωρείται ότι από την μεταξύ μας συναλλαγή προσβάλλεται σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας, μπορείτε σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, να κάνετε χρήση της δυνατότητας εξωδικαστικής ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution). Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος εθνικός φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από τις συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος-ιστότοπου, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας της Επιχείρησης και το κράτος προέλευσης της, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο, διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας μας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της Επιχείρησης και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/94, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

13. Τροποποιήσεις Όρων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού χώρου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών του ηλεκτρονικού της καταστήματος στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων από την Επιχείρηση παραγγελιών. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στο παρόν έγγραφο και σε κάθε άλλο σημείο του παρόντος ιστοχώρου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον επισκέπτη/χρήστη των εκάστοτε αναγραφόμενων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις ή/και καταργήσεις από την Επιχείρηση. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων, καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχόμενων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν χρήστες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Το προσωπικό της Επιχείρησης μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων μας, έτοιμο να συμβάλει σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή/και απορία αντιμετωπίσετε. Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση σχετική με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παράπονο, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιστότοπου μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 2104916858 ή με email στο SALES@FRIGOSTAR.GR

Αρχική
Λογαριασμός
Καλάθι
Αναζήτηση